Uw advocaat Echtscheiding en scheiding tussen samenwonenden.

U wordt persoonlijk bijgestaan en geadviseerd bij al uw vragen in verband met echtscheiding, scheiding tussen wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden en allerhande vragen in verband met tweerelaties. De persoonlijke behandeling van uw echtscheidingsproblemen is hierbij centraal.

Bij procedures in verband met echtscheiding, voorlopige maatregelen tussen echtgenoten en samenwonenden, alimentatie tussen echtgenoten en ex-partners, en bij procedures in verband met alle voorlopige maartregelen voor en met kinderen wordt u persoonlijk geadviseerd en bijgestaan.

 

U wordt verder geholpen met advies na echtscheiding. Procedures vereffening verdeling na echtscheiding worden grondig onderzocht en opgevolgd. U wordt tevens bijgestaan bij onderhandelingen en uitwerking echtscheiding door onderlinge toestemming.